Zona Metropolitană Craiova va avea un Plan De Mobilitate Urbană Durabilă

În data de 17 septembrie 2014, a avut loc, la Craiova, prima etapă a procesului de pregătire a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Planul de Mobilitate Durabilă va fi finanţat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care a contractat un consorţiu de firme de consultanţă din Germania şi România (PTV Transport Consult, Transport Tehnologie-Consult Karlsruhe, PTV Planung Transport Verkehr şi Search Corporation SRL).

În cadrul acestei întâlniri s-a făcut o prezentare generală asupra a ceea ce înseamnă un Plan de Mobilitate Urbană şi s-au punctat obiectivele proiectului.

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă vizează crearea unui sistem de transport urban durabil prin :

- facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii;

- îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii;

- reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie;

- creşterea eficienţei şi a eficacităţii costurilor pentru transportul de persoane şi mărfuri;

- creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban;

- crearea unor artere ocolitoare localităţilor şi închiderea inelelor rutiere principale;

- promovarea şi crearea reţelelor de infrastructuri şi servicii pentru biciclişti şi de trafic nemotorizat;

- valorificarea, utilizarea şi integrarea infrastructurilor de transport abandonate şi integrarea acestora în reţeaua majoră de transport de la nivelul oraşelor ţi a zonelor periurbane (trasee feroviare dezafectate, zone logistice) pentru asigurarea serviciilor de transport metropolitan.

Strategia Europa 2020 pentru o creştere durabilă şi favorabilă a incluziunii a subliniat importanţa unui sistem de transport european durabil şi modernizat pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii şi a evidenţiat necesitatea de a aduce în discuţie dimensiunea urbană a transporturilor.

Planul de Mobilitate Urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor urbane şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate urbană.

Planul de Mobilitate Urbană se adresează tuturor formelor de transport incluzând transportul public şi privat, de marfă şi pasageri, motorizat şi nemotorizat, în mişcare şi în staţionare.

În baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă vor fi finanţate proiectele ce vizează transportul în perioada 2014-2020.

În vederea creării unui grup de lucru, în aceasta etapă au participat la întâlnire reprezentanţi ai Prefecturii, Primăriei, Aeroportul Craiova, Parcul Industrial Craiova, Regia de Transport Craiova, CFR Călători Craiova, urmând ca într-o etapă următoare să fie prevăzute întâlniri şi cu primarii localităţilor din Zona Metropolitană Craiova.