SIDU Craiova - etapă de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu

Începând cu data de 2 noiembrie 2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă elaborarea primei versiuni a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova cu orizontul de timp 2020 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a strategiei se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova, jud. Dolj şi la sediul titularului: str. A.I. Cuza nr. 7, Craiova, jud. Dolj.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.