Şedinţă de lucru PMUD Craiova

În urma finalizării unei noi etape din cadrul procesului de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova, în data de 20 mai 2015, la sediul Primăriei Craiova, a avut loc o şedinţă de lucru pe a cărei ordine de zi s-au aflat următoarele puncte:

 

  1. Stadiul proiectului, activităţile derulate, tipuri de date colectate;
  2. Metodologia de elaborare a planului de mobilitate; corelarea cu documentele strategice existente; obiective;
  3. Modelul de transport. Beneficiarul modelului de transport şi a PMUD (aspecte administrative);
  4. Analize realizate privind mobilitatea, principalele probleme identificate, obiectivele operaţionale şi posibile măsuri;
  5. Ipoteze de dezvoltare;
  6. Strategia de dezvoltare: Obiective strategice şi operaţionale, indicatori, măsuri;
  7. Cadrul instituţional şi finanţarea sectorului de transport;
  8. Consultarea publică. Evaluarea rezultatelor aplicaţiei on-line;
  9. Acţiuni viitoare. Discuţii.

 

Alături de Comitetul de Coordonare al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, la şedinţă au participant reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice, Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, JASPERS, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, Regiei de Transport Craiova, Consiliului Judeţean Dolj, Primăriei Craiova, precum şi experţii consorţiului de firme care elaborează Planul de Mobilitate.

DSC_0160 DSC_0164