Proiect POSDRU " Egalitate de sanse pe piata muncii in Dolj"

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitana Craiova” a semnat azi, la sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia, contractul de finanţare pentru implementarea Proiectului „ Egalitate de şanse pe piaţa muncii în Dolj”.

Proiectul a fost câştigat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurse Umane, axa prioritară 6.3 „ Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. Obiectivul general este reprezentat de consolidarea principiului egalităţii de şanse şi de gen pe piaţa muncii şi în viaţa publică locală, cu scopul de a facilita accesul egal la ocupare şi dezvoltare profesională pentru femeile din judeţul Dolj, prin furnizarea de formare inclusiv calificare şi recalificare, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor femeilor in domenii cerute pe piaţă şi prin acţiuni menite să combată inegalităţile din societate, mai ales a celor bazate pe etnie şi prin promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen către autorităţile publice locale şi către partenerii sociali.

„Prin acest proiect ne dorim să îmbunătăţim capacitatea de integrare pe piaţa muncii a 280 de femei din judeţul Dolj, 30 de femei de etnie romă, 20 de femei care vor să dobândească competenţe antreprenoriale, 20 de membrii ai societăţii civile precum şi 50 de persoane din cadrul autorităţilor publice locale în vederea obţinerii de către acestea a unor calificări complete, recunoscute la nivel naţional. Activităţile se vor desfăşura în municipiul Craiova dar şi în comunele din Zona Metropolitană Craiova. De asemenea, pe lângă cursurile de formare, vor exista şi două campanii de informare, una pentru femeile de etnie romă din comunele Zonei Metropolitane Craiova şi una pentru personalul unităţilor administrativ teritoriale şi reprezentanţi ai societăţii civile. Valoarea totală a proiectului este de 1.733.582 lei. Consider că acest proiect va fi unul util şi că va avea impactul pe care noi ni-l dorim”, a declarat directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitana Craiova”, Cosmin Vasile.