PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

ADR_OlteniaÎn data de 06 noiembrie 2014, a avut loc o întâlnire  la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pe tema Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9: Sprijinirea Regenerării Economice si Sociale a Comunităţilor Defavorizate din Mediul Urban. La această întâlnire au participat reprezentanţi ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”, ai Agenţiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Direcţiilor de sănătate şi socială, dar şi reprezentanţi ai romilor.

Discuţia s-a axat pe Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, ce are ca obiectiv specific reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin măsuri integrate. Abordarea programului trebuie implementată pe întreg teritoriul ţării şi aceasta se va realiza în mod complementar pentru zonele urbane prin intermediul Programului Operaţional Regional şi Programului Operaţional Capital Uman, iar pentru zonele rurale prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Beneficiarii eligibili sunt grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenţie.