Planul de Amenajare Teritorială Zonală la Nivelul Zonei Metropolitane Craiova

Pentru elaborarea documentaţiei de amenajare a teritoriului zonal metropolitan (PATZ) al Municipiului Craiova şi a planurilor urbanistice generale ale unităţilor componente ale Zonei Metropolitane Craiova s-au realizat următoarele  studii de fundamentare (variante finale):