Planul de Amenajare Teritorială Zonală

Planul de Amenajare Teritorială Zonală la Nivelul Zonei Metropolitane Craiova

Pentru elaborarea documentaţiei de amenajare a teritoriului zonal metropolitan (PATZ) al Municipiului Craiova şi a planurilor urbanistice generale ale unităţilor componente ale Zonei Metropolitane Craiova s-au realizat următoarele  studii de fundamentare (variante finale):

 

 

Rapoarte Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova

Odată cu intrarea în Uniunea Europeana (UE) la 1 ianuarie 2007, România şi‐a însuşit drepturile şi obligațiile în vederea integrării cu celelalte state membre ale Uniunii şi armonizarea standardelor, regulamentelor şi calitatea vieții pe tot teritoriul Uniunii. Obligațiile includ necesitatea de a transpune şi integra legislația şi regulamentele europeane în cele naționale şi de a le pune în aplicare încă din momentul intrării în Uniune. Drepturile cuprind acceptarea României, a regiunilor şi oraşelor sale pentru diverse fonduri europene şi asistență financiară în dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor inclusiv obiectivul “Convergența” al Fondurilor Structurale şi asistența financiară din fondurile de coeziune.

Pentru finanțarea proiectelor de transport urban pe baza Programului Operațional de Dezvoltare Regională 2014‐2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională (“FEDR”), zonele urbane respective trebuie să elaboreze Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) conform metodologiei Comisiei Europene.

Prin urmare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a identificat Polii Naționali de Creştere din România. Cele 7 oraşe au fost desemnate ca Poli de Creştere prin Hotărârea de Guvern nr. 1149/2008. MDRAP a convenit împreună cu Comisia Europeană asupra elaborării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă pentru aglomerarea urbană Bucureşti‐Ilfov (din zona capitalei României) şi alți 7 Poli de Creştere din România, împărțiți în 4 loturi:

 • Braşov şi Constanța (Lotul 1)
 • Craiova, Iaşi şi Ploieşti (Lotul 2)
 • Cluj‐Napoca şi Timişoara (Lotul 3)
 • Aglomerarea Bucureşti –Ilfov (Lotul 4).

În contextul Memorandumului de Înțelegere semnat între Guvernul României și fiecare IFI, pentru îmbunătățirea capacității de absorbție și pregătirea proiectelor strategice pentru programul UE 2014‐2020, BERD oferă sprijin Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru pregătirea Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru cei 7 poli de creștere (cele 7 orașe și zonele limitrofe) și aglomerarea urbană București ‐ Ilfov. În același context, BERD a finalizat un proiect în vederea elaborării unui model al contractului de servicii publice pentru transportul public, conform normelor UE.

Se aşteaptă, pe de o parte, ca PMUD‐urile pentru aglomerarea Bucureşti‐Ilfov şi pentru cei şapte poli de creştere să reprezinte cadrul pentru viitoarea dezvoltare a sistemelor de transport din zonele metropolitane respective, reprezentând totodată şi cadrul pentru solicitările de finanțare şi împrumuturi din partea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene precum şi din partea Băncilor Internaționale de Dezvoltare şi a altor instituții financiare internaționale. Pe de altă parte, PMUD‐urile pentru polii de creştere vor stabili standardele de planificare urbană de transport şi pentru alte oraşe şi zone metropolitane din România.

Rapoartele aferente Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova pot fi consultate în continuare:

Raport de început
Raport intermediar 1 – Evaluarea sistemului de transport. Analiza studiilor şi planurilor existente
Raport intermediar 1 – Raport tehnic privind colectarea datelor de trafic şi mobilitate
Raport intermediar 2 – Modelul de transport şi metodologia de prioritizare a proiectelor
Raport intermediar 3 – Dezvoltarea scenariilor privind măsurile şi proiectele posibile
Raport intermediar 4 – Dezvoltarea planului alternativ ales
Raport final – Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova

Ateliere de lucru PMUD - 11 iunie 2015

În data de 11 iunie 2015, la sediul Primăriei Craiova, au avut loc două ateliere de lucru alături de personalul tehnic implicat în elaborarea Planului de Mobilitate Urbană pentru Polul de creştere Craiova.

Pe agenda primului atelier, ce a  avut ca temă transportul public, s-au aflat următoarele puncte:

 • Prezentarea unor tipologii de soluţii folosite în alte ţări pentru a răspunde problemelor legate de: infrastructură, flotă, tarife, politica de tarifare, etc.;
 • Propunerea unei prime liste de soluţii considerate a fi potrivite conjuncturilor locale;
 • Discutarea acestor soluţii cu partenerii din punctul de vedere al interesului şi fezabilităţii;
 • Elaborarea unei liste detaliate de măsuri/intervenţii care să fie integrate în cele 3 scenarii prezentate.

 

Pe agenda celui de-al doilea atelier, ce a  avut ca temă modelul de transport, s-au aflat următoarele puncte:

 • Prezentarea modelului de transport;
 • Utilitatea instrumentului: model de transport al polului de creştere;
 • Proprietarul/administratorului modelului de transport;
 • Personalul ce urmează a participa la sesiunile de instruire.

 

La atelierele de lucru au participant reprezentanţi ai: Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, JASPERS, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Zonei Metropolitane Craiova , Aeroportului Craiova, Regiei Autonome de Transport Craiova, SC Fraţii Bacriz SRL, SRTFC Craiova – CFR, Consiliului Judeţean Dolj, Primăriei Craiova, precum şi experţii consorţiului de firme care elaborează Planul de Mobilitate.

Şedinţă de lucru PMUD Craiova

În urma finalizării unei noi etape din cadrul procesului de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova, în data de 20 mai 2015, la sediul Primăriei Craiova, a avut loc o şedinţă de lucru pe a cărei ordine de zi s-au aflat următoarele puncte:

 

 1. Stadiul proiectului, activităţile derulate, tipuri de date colectate;
 2. Metodologia de elaborare a planului de mobilitate; corelarea cu documentele strategice existente; obiective;
 3. Modelul de transport. Beneficiarul modelului de transport şi a PMUD (aspecte administrative);
 4. Analize realizate privind mobilitatea, principalele probleme identificate, obiectivele operaţionale şi posibile măsuri;
 5. Ipoteze de dezvoltare;
 6. Strategia de dezvoltare: Obiective strategice şi operaţionale, indicatori, măsuri;
 7. Cadrul instituţional şi finanţarea sectorului de transport;
 8. Consultarea publică. Evaluarea rezultatelor aplicaţiei on-line;
 9. Acţiuni viitoare. Discuţii.

 

Alături de Comitetul de Coordonare al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, la şedinţă au participant reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice, Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, JASPERS, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, Regiei de Transport Craiova, Consiliului Judeţean Dolj, Primăriei Craiova, precum şi experţii consorţiului de firme care elaborează Planul de Mobilitate.

DSC_0160 DSC_0164

Întâlnire FZMAUR

Zona Metropolitană Craiova a fost aleasa in Consiliul Director al Federaiei Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR).

În data de 30 aprilie 2015, în cadrul Adunarii Generale a Federatiei Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), organizată în orașul Oradea, s-a ales un Consiliul Director, format din 5 membri, după cum urmează:

Președine: Zona Metropolitana Oradea
Membrii: Zona Metropolitană Baia Mare, Zona Metropolitană Constanța, Zona Mertropolitana Brașov, Zona Metropolitană Craiova.

În cadrul acestei întâlniri a participat Directorul Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova, Cosmin Vasile, asociație care a aderat în data de 11 ianuarie 2013 la Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), federatie care are scopul de a contribui la dezvoltarea durabila si policentrica a României.
De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a aprobat și aderarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoşani” şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Ţara Maramureşului” la FZMAUR.
Totodată, s-a trasat planul de activităţi pentru anul 2015 şi s-a anunţat viitorul membru al federatiei, Zona Metropolitană Zalău.

Aplicatie privind participarea publicului in cadrul PMUD Craiova

În cadrul dezvoltării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova a fost elaborată o aplicaţie web privind participarea publicului.

Cetatenii din zona polului de crestere sunt invitati  in perioada 30 martie 2015 – 30 aprilie 2015 sa acceseze acest instrument pentru a semnala, din punct de vedere al mobilitatii urbane, o problema, o propunere de imbunatatire sau o apreciere cu privire la un anumit punct, sau mai multe, din zonele frecventate.

Toate sesizările vor fi centralizate de către specialişti, urmând a fi luate în considerare în procesul de dezvoltare a proiectelor din cadrul PMUD Craiova. Menţionăm că informaţiile furnizate de către cetăţeni sunt folosite exclusiv pentru analize statistice şi nu sunt transmise terţilor.

Aplicatia se gaseste aici: http://80.146.239.171/PMUDcraiova.php

Documente suport - Strategia de Dezvoltare ZMC 2014-2020

La nivelul Zonei Metropolitane Craiova, în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare a întregului areal metropolitan, s-au realizat, până în prezent, studii cu privire la: nevoile de dezvoltare pe termen mediu şi lung; disparităţile de dezvoltare dintre localităţile membre, în diverse sectoare; problemele de ordin social.

Toate aceste documente suport pot fi consultate la următoarele link-uri:

 

- Auditul nevoilor ZMC;

- Studiu disparităţi ZMC;

- Expertiza tehnica privind problemele de ordin social ZMC.

LANSARE ACHIZITIE DE MATERIALE CONSUMABILE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunță lansarea achizitiei directe pentru atribuiriea contractului de Furnizare materiale consumabile în cadrul proiectului „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest Romania!” POSDRU/173/6.1/S/149026.

Anunt publicitar

Invitatie, caiet de sarcini, fisa date, contract

ERATA la achizitia de materiale consumabile

LANSARE ACHIZITIE DE FURNIZARE DE ECHIPAMENTE IT

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunță lansarea procedurii de atribuire a contractului de Achiziționarea de echipamente IT, pentru dotare Centru de resurse în cadrul proiectului „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest Romania!” POSDRU/173/6.1/S/149026.

Anunt publicitar

Invitatie, caiet de sarcini, fisa date, modele formulare, contract

Lansare achizitie servicii de realizare website-portal

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunță lansarea procedurii de atribuire a contractului de Servicii de realizare website-portal al proiectului (cu modul de gestiune a documentelor) „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest Romania!”

Anunt publicitar

Invitatie, caiet de sarcini, fisa date, modele formular, model contract