Obiective

Asocierea vizează următoarele obiective:

- configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanta nationala si transfrontaliera, care sa contribuie la valorificarea capitalului teritorial, la sustinerea politicii de dezvoltare policentrica echilibrata a teritoriului;

- sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica;

- dezvoltarea durabila a întregii Zone metropolitane si a tuturor unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia;

- elaborarea si implementarea de strategii si programe de dezvoltare integrata a Zonei Metropolitane Craiova;

- initierea, promovarea si derularea de proiecte comune privind dezvoltarea integrata a zonei, afirmarea acesteia ca un pol competitiv si atenuarea discrepantelor de dezvoltare între localitati, prin:

- îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport a unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia si a întregii zone metropolitane;

- dezvoltarea, modernizarea si îmbunatatirea serviciilor publice;

- dezvoltarea sectoarelor cercetare, dezvoltare inovare;

- regenerarea functiunilor si activitatilor care au contribuit în timp la construirea prestigiului în regiune;

- dezvoltarea resurselor umane, cresterea ratei de ocupare si combaterea excluziunii sociale si a dezechilibrelor sociale;

- îmbunatatirea calitatii vietii, a mediului;

- atragerea unui numar cât mai mare de investitii private în vederea dezvoltarii durabile a zonei metropolitane si a unitatilor administrativ-teritoriale care o compun.

- accesarea în parteneriat a diverselor surse de finantare nationale si internationale, respectiv a Programelor Operationale Regional si Sectoriale în cadrul carora administratiile publice locale, respectiv asocierile între acestea sunt eligibile ca si solicitanti.