"Inventarierea obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural din Zona Metropolitană Craiova”

În data de 25 aprilie 2014 a fost depus proiectul cu titlul “Inventarierea obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural din Zona Metropolitană Craiova” în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014. În valoare de 85.000 euro fonduri nerambursabile, principalul obiectiv al proiectului este inventarierea tuturor obiectivelor de patrimoniu din Zona Metropolitană Craiova. Prin aceasta, se urmăreşte ridicarea gradului de conştientizarea în rândul comunităţii locale a moştenirii comune, de o bogăţie semnificativă din punct de vedere cultural, şi încurajarea, pe viitor, a proiectelor de conservare şi punere în valoare. Un alt beneficiu semnificativ pentru localităţile din Zona Metropolitană Craiova ar putea fi promovarea turistică ce se poate face cu beneficii financiare semnificative ce pot fi aduse de acest sector încă neexploatat în zona noastră.