Consultare publică documente strategice (PMUD, SIDU, PAED)

Primăria Municipiului Craiova şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” au iniţia procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pentru următoarele documente strategice:

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova;

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova;

- Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova.

Documentele sunt disponibile pentru consultare pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova, www. primariacraiova.ro, la rubrica “Proiecte de acte normative supuse consultării”.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până la data de 13.10.2017, la Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, sau la adresele de e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro sau zona.metropolitana.craiova@gmail.com