Consultare publică - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

Coperta SIDU

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU), document strategic care constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Conform regulamentului

«Citeşte mai mult»

Planul de acţiune pentru energie durabilă - 2017

PAED screen

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova, prin care se formulează

«Citeşte mai mult»

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

Coperta SIDU

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU).

Varianta finală a SIDU Craiova poate fi accesată la link-ul:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

 

SIDU Craiova - etapă de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu

Coperta SIDU

Începând cu data de 2 noiembrie 2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă elaborarea primei versiuni a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova cu orizontul de timp 2020 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei

«Citeşte mai mult»

Consultare publică - Planul de acţiune pentru energie durabilă

PAED screen

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” desfăşoară etapa de consultare publică a documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova,

«Citeşte mai mult»

Consultare publica - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova

metro craiova

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova desfășoară etapa de consultare publică a documentului „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova cu orizontul de timp 2020”.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) reprezintă cadrul necesar pentru selectarea operațiunilor individuale de dezvoltare

«Citeşte mai mult»

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă

metro craiova

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova, cu sprijinul firmei de consultanţă Addvances Strategic Solutions, a realizat Planul de Acţiune pentru Eficienţă Energetică (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova.

Planul de

«Citeşte mai mult»

Planul de Amenajare Teritorială Zonală

metro craiova

Planul de Amenajare Teritorială Zonală la Nivelul Zonei Metropolitane Craiova

Pentru elaborarea documentaţiei de amenajare a teritoriului zonal metropolitan (PATZ) al Municipiului Craiova şi a planurilor urbanistice generale ale unităţilor componente ale Zonei Metropolitane Craiova s-au realizat următoarele studii de fundamentare (variante finale):

Studiu căi

«Citeşte mai mult»

Documente suport - Strategia de Dezvoltare ZMC 2014-2020

metro craiova

La nivelul Zonei Metropolitane Craiova, în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare a întregului areal metropolitan, s-au realizat, până în prezent, studii cu privire la: nevoile de dezvoltare pe termen mediu şi lung; disparităţile de dezvoltare dintre localităţile membre, în diverse sectoare; problemele de ordin social.

«Citeşte mai mult»

Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Craiova 2014-2020

IMG_2187

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitana Craiova”, i s-au alăturat alte 5 comune Cârcea, Coşoveni, Malu Mare,Teasc şi Vela, Zona Metropolitană Craiova ajungând la o populaţie de 356544 de locuitori şi o suprafaţă de 149862 hectare, plasându-se ca mărime printre primele trei din ţară. La

«Citeşte mai mult»