Ateliere de lucru PMUD - 11 iunie 2015

În data de 11 iunie 2015, la sediul Primăriei Craiova, au avut loc două ateliere de lucru alături de personalul tehnic implicat în elaborarea Planului de Mobilitate Urbană pentru Polul de creştere Craiova.

Pe agenda primului atelier, ce a  avut ca temă transportul public, s-au aflat următoarele puncte:

  • Prezentarea unor tipologii de soluţii folosite în alte ţări pentru a răspunde problemelor legate de: infrastructură, flotă, tarife, politica de tarifare, etc.;
  • Propunerea unei prime liste de soluţii considerate a fi potrivite conjuncturilor locale;
  • Discutarea acestor soluţii cu partenerii din punctul de vedere al interesului şi fezabilităţii;
  • Elaborarea unei liste detaliate de măsuri/intervenţii care să fie integrate în cele 3 scenarii prezentate.

 

Pe agenda celui de-al doilea atelier, ce a  avut ca temă modelul de transport, s-au aflat următoarele puncte:

  • Prezentarea modelului de transport;
  • Utilitatea instrumentului: model de transport al polului de creştere;
  • Proprietarul/administratorului modelului de transport;
  • Personalul ce urmează a participa la sesiunile de instruire.

 

La atelierele de lucru au participant reprezentanţi ai: Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, JASPERS, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Zonei Metropolitane Craiova , Aeroportului Craiova, Regiei Autonome de Transport Craiova, SC Fraţii Bacriz SRL, SRTFC Craiova – CFR, Consiliului Judeţean Dolj, Primăriei Craiova, precum şi experţii consorţiului de firme care elaborează Planul de Mobilitate.