Anunţ Achiziţie - Materiale pentru Centrul Educaţional - Proiect 107083

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova, în calitate de Beneficiar al proiectului „Educaţia-şansa viitorului tău!”, ID 107083, solicită operatorilor economici interesaţi să încarce în SICAP oferta financiară, conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini anexat la prezentul anunţ, până la data de 06.11.2019, ora 16:30, şi, de asemenea, să o trimită pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

Anunţ Achiziţie – Materiale pentru Centrul Educaţional

Caiet de sarcini Achiziţie – Materiale pentru Centrul Educaţional