Achizitie servicii organizare evenimente, pachete hrana si premii - Proiect 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi să încarce în SICAP, până la data de 01.11.2018, ora 18:00, oferta financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice anexate. De asemenea, oferta încărcată în catalogul SICAP va fi înaintată şi pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Anunţ şi caiet de sarcini