Achizitie materiale publicitare si de informare

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 08.08.2018, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunţ şi caiet de sarcini