Achizitie campanie constientizare, creatie si branding

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, până la data de 20.08.2018, oferta financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunţ şi caiet de sarcini – Campanie conştientizare, creaţie şi branding