Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti

Perioada de implementare: 18 luni de la semnarea contractului de finanţare
Obiective: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea şi diversificarea numărului activităţilor sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea şi dotarea Căminului Cultural nr. 1 Pieleşti, contribuind astfel la dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova.
pielestiProiectul cuprinde şi următoarele obiective specifice, care reies din realizarea activităţilor din cadrul proiectului şi anume:

- Îmbunătăţirea infrastructurii socio-culturale din comună Pieleşti prin consolidarea şi extinderea Căminului Cultural nr. 1 Pieleşti 810 mp (1150 – 340) a suprafeţei desfăşurate.
- Creşterea eficienţei energetice prin dotarea clădirii cu centrală termică performanţa.
- Crearea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor socio-culturale şi artistice în cadrul comunei Pieleşti prin dotarea sălii de spectacole cu video proiector, ecran de proiecţie, DVD player, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, lumini.
- Menţinerea şi promovarea tradiţiilor populare autentice prin susţinerea Ansamblului Folcloric “Alunelul” al Căminului Cultural din comună Pieleşti.
- Creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală prin realizarea unei expoziţii permanente de artă populară în care vor fi expuse costume populare, ţesături, un război de ţesut şi instrumentele specifice acestuia, diverse obiecte casnice tradiţionale.

Valoarea investiţiei: 3.215.663 lei