Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii

Perioada de implementare: 23 luni de la semnarea contractului de finanţare
MischiiObiective: Obiectivul general al proiectului “Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii” presupune modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii socio-culturale prin realizarea unui cadru optim pentru diversificarea activităţilor în acest sens şi îmbunătăţirea serviciilor socio-culturale în comună Mischii în vederea creşterii competitivităţii economice la nivelul Zonei Metropolitane Craiova.

Proiectul îşi propune următoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activităţile şi lucrările propuse în cadrul proiectului “Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”, respectiv:

- Investirea în infrastructura socio-culturală prin reabilitarea Căminului Cultural din comună Mischii cu o suprafaţă de 614,5 mp, structura aflată pe un teren de 2900 mp.
- Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea şi susţinerea de programe socio – culturale şi pentru valorificarea tradiţiilor populare în spiritul autenticităţii;
- Crearea unui centru de cultură zonal atractiv atât pentru tinerii din localitate, cât şi pentru tinerii din comună care ar dori să se întoarcă acasă prin dotarea Căminului Cultural din comună Mischii la standarde europene.

Valoarea investiţiei: 1.582.697 lei