Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu

Perioada de implementare: 19 luni de la semnarea contractului de finantare

camin-breastaObiective: Obiectivul general al proiectului “Reabilitare si dotare Camin Cultural Constantin Argetoianu” in Comuna Breasta presupune cresterea calitatii vietii socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale si regionale si ridicarea lor la standarde europene, diminuându-se totodata disparitatile inter-regionale la nivelul Zonei Metropolitane Craiova.

Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile din cadrul proiectului, respectiv :

- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale prin reabilitarea si extinderea la 258,66 mp construiti a Caminului Cultural Constantin Argetoianu din Comuna Breasta.

- Crearea unui cadru adecvat pentru diversificarea activitatilor socio – culturale , valorificarea traditiilor populare in viata culturala, in spiritul autenticitatii prin dotarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu din comuna Breasta la standarde europene.

Valoarea investitiei: 737.609 lei