Consultare publică documente strategice (PMUD, SIDU, PAED)

Primăria Municipiului Craiova şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” au iniţia procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pentru următoarele documente strategice:

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova;

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova;

- Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova.

Documentele sunt disponibile pentru consultare pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova, www. primariacraiova.ro, la rubrica “Proiecte de acte normative supuse consultării”.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până la data de 13.10.2017, la Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, sau la adresele de e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro sau zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Lansare Achizitie servicii reviziure Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Craiova

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă lansarea achiziţiei servicilor de reviziure a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova

 

Detaliu cumpărare directă atribuită : [DA12722760] Revizuire Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Craiova

 

Date anunţ SEAP: [105916] Revizuire Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Craiova

Caiet de sarcini reviziure PMUD

Anexa-si-Formular

Erată – valoare estimată

 

 

Consultare publică - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU), document strategic care constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Conform regulamentului UE nr. 1301/2013 se menţionează că Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane, ţinând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane şi cele rurale.

În acest context, se supune procedurii de consultare publică varianta actuală a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova, ce poate fi completată, modificată, îmbunătăţită conform recomandărilor primite în perioada 22 iunie 2017 – 03 august 2017.

Propuneri, sugestii sau opinii pot fi trimise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau prin fax la numărul: 0251.412.508

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova poate fi consultată la link-ul: SIDU Craiova

Planul de acţiune pentru energie durabilă - 2017

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova, prin care se formulează politicile publice care vor fi abordate, pe termen mediu şi lung, cu privire la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie în arealul gestionat de parteneri, prin dezvoltarea cooperării între instituţii şi oameni, transferul experienţei pozitive, a bunelor practice şi noilor cunoştinţe tehnice în domeniul eficienţei energetice și surselor de energie regenerabile, stimularea utilizării noilor tehnologii, îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a instituţiilor publice prin management energetic performant şi creşterea rolului de model pentru comunitate.

Obiectivul general al Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova este reducerea consumului final de energie din surse convenţionale şi a emisiilor de CO2 generate, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea durabilă a surselor de energie regenerabilă.

În urma consultării publice, varianta finală a PAED poate fi parcursă la link-ul: PAED ZMC – FINAL

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU).

Varianta finală a SIDU Craiova poate fi accesată la link-ul:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

 

SIDU Craiova - etapă de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu

Începând cu data de 2 noiembrie 2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă elaborarea primei versiuni a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova cu orizontul de timp 2020 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a strategiei se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova, jud. Dolj şi la sediul titularului: str. A.I. Cuza nr. 7, Craiova, jud. Dolj.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Consultare publică - Planul de acţiune pentru energie durabilă

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” desfăşoară etapa de consultare publică a documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova, prin care se formulează politicile publice care vor fi abordate, pe termen mediu şi lung, cu privire la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie în arealul gestionat de parteneri, prin dezvoltarea cooperării între instituţii şi oameni, transferul experienţei pozitive, a bunelor practice şi noilor cunoştinţe tehnice în domeniul eficienţei energeticşei surselor de energie regenerabile, stimularea utilizării noilor tehnologii, îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a instituţiilor publice prin management energetic performant şi creşterea rolului de model pentru comunitate.

Obiectivul general al Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova este reducerea consumului final de energie din surse convenţionale şi a emisiilor de CO2 generate, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea durabilă a surselor de energie regenerabilă.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a PAED, ce poate fi completată, modificată, îmbunătăţită conform recomandărilor primite din partea dvs. în perioada de consultare.

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă accesând siteul www.metropolacraiova.ro  în perioada 06.10.2016 – 17.11.2016.

Propunerile, sugestiile dvs. pot fi transmise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau prin fax la numărul 0251.412.508.

Link descarcare: PAED ZMC – varianta consultativă

Consultare publica - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova

            Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova desfășoară etapa de consultare publică a documentului „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova cu orizontul de timp 2020”.

           Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) reprezintă cadrul necesar pentru selectarea operațiunilor individuale de dezvoltare urbană și un instrument esențial pentru obținerea finanțării pentru proiectele de dezvoltare urbană  prin intermediul axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. SIDU conține lista proiectelor locale care pot fi finanțate din diverse programe operaționale în perioada 2014-2020 care pot contribui la atingerea obiectivelor strategice în intervalul de implementare 2014-2023.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a SIDU, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea Dvs. în perioada de consultare și a prevederilor finale din ghidul solicitantului AP4.

Varianta consultativă a documentului poate fi consultată prin accesarea site-ului www.metropolacraiova.ro  în perioada 28.09.2016 – 28.10.2016.

Propunerile, sugestiile Dvs. pot fi transmise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau prin fax la numărul 0251.412.508.

Link descarcare  : SIDU CRAIOVA varianta consultativa

 

Anunţ dezbatere publică - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova

Anunt dezbatere PMUD

PMUD Craiova – Varianta Finala

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova, cu sprijinul firmei de consultanţă Addvances Strategic Solutions, a realizat Planul de Acţiune pentru Eficienţă Energetică (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova.

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă este un document cheie care arată modul în care autorităţile publice îşi vor respecta angajamentul de reducere a emisiilor de CO2 până în anul 2030.

Totodată, în conformitate cu principiile şi regulile Convenţiei Primarilor, PAED trebuie să fie un document strategic, prin care se asumă sprijin pentru procesul de îmbunătăţire a eficienţei energetice în teritoriul de competenţă al autorităţii locale, în vederea depăşirii ţintelor propuse de Uniunea Europeană pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Varianta finală a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă poate fi consultată la următorul link:

PAED FINAL (draft)