Reluare Achiziţie "Materiale de informare" - Proiect POCU 107083

Către operatorii economici interesaţi,

Ca urmare a  reluării procesului de contractare a achiziţiei “Materiale de informare” pentru proiectul POCU, ID 107083, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar al proiectului „Educaţia-şansa viitorului tău!”, solicită operatorilor economici interesaţi să încarce în SICAP oferta financiară, conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini anexat la prezentul anunţ, până la data de 20.09.2019, ora 16:30, şi, de asemenea, să o trimită pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

Anunţ achiziţie “Materiale de informare”

Caiet de sarcini “Materiale de informare”