Rapoarte Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova

Odată cu intrarea în Uniunea Europeana (UE) la 1 ianuarie 2007, România şi‐a însuşit drepturile şi obligațiile în vederea integrării cu celelalte state membre ale Uniunii şi armonizarea standardelor, regulamentelor şi calitatea vieții pe tot teritoriul Uniunii. Obligațiile includ necesitatea de a transpune şi integra legislația şi regulamentele europeane în cele naționale şi de a le pune în aplicare încă din momentul intrării în Uniune. Drepturile cuprind acceptarea României, a regiunilor şi oraşelor sale pentru diverse fonduri europene şi asistență financiară în dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor inclusiv obiectivul “Convergența” al Fondurilor Structurale şi asistența financiară din fondurile de coeziune.

Pentru finanțarea proiectelor de transport urban pe baza Programului Operațional de Dezvoltare Regională 2014‐2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională (“FEDR”), zonele urbane respective trebuie să elaboreze Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) conform metodologiei Comisiei Europene.

Prin urmare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a identificat Polii Naționali de Creştere din România. Cele 7 oraşe au fost desemnate ca Poli de Creştere prin Hotărârea de Guvern nr. 1149/2008. MDRAP a convenit împreună cu Comisia Europeană asupra elaborării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă pentru aglomerarea urbană Bucureşti‐Ilfov (din zona capitalei României) şi alți 7 Poli de Creştere din România, împărțiți în 4 loturi:

  • Braşov şi Constanța (Lotul 1)
  • Craiova, Iaşi şi Ploieşti (Lotul 2)
  • Cluj‐Napoca şi Timişoara (Lotul 3)
  • Aglomerarea Bucureşti –Ilfov (Lotul 4).

În contextul Memorandumului de Înțelegere semnat între Guvernul României și fiecare IFI, pentru îmbunătățirea capacității de absorbție și pregătirea proiectelor strategice pentru programul UE 2014‐2020, BERD oferă sprijin Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru pregătirea Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru cei 7 poli de creștere (cele 7 orașe și zonele limitrofe) și aglomerarea urbană București ‐ Ilfov. În același context, BERD a finalizat un proiect în vederea elaborării unui model al contractului de servicii publice pentru transportul public, conform normelor UE.

Se aşteaptă, pe de o parte, ca PMUD‐urile pentru aglomerarea Bucureşti‐Ilfov şi pentru cei şapte poli de creştere să reprezinte cadrul pentru viitoarea dezvoltare a sistemelor de transport din zonele metropolitane respective, reprezentând totodată şi cadrul pentru solicitările de finanțare şi împrumuturi din partea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene precum şi din partea Băncilor Internaționale de Dezvoltare şi a altor instituții financiare internaționale. Pe de altă parte, PMUD‐urile pentru polii de creştere vor stabili standardele de planificare urbană de transport şi pentru alte oraşe şi zone metropolitane din România.

Rapoartele aferente Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova pot fi consultate în continuare:

Raport de început
Raport intermediar 1 – Evaluarea sistemului de transport. Analiza studiilor şi planurilor existente
Raport intermediar 1 – Raport tehnic privind colectarea datelor de trafic şi mobilitate
Raport intermediar 2 – Modelul de transport şi metodologia de prioritizare a proiectelor
Raport intermediar 3 – Dezvoltarea scenariilor privind măsurile şi proiectele posibile
Raport intermediar 4 – Dezvoltarea planului alternativ ales
Raport final – Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova