Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Joi 20 noiembrie, în incinta Primăriei Craiova, a avut loc o întalnire de dezbatere asupra Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, care a avut pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

-  Observaţiile asupra Raportului de Început;

-  Culegerile de date;

- Liste proiecte/studiile de fundamentare/studiile de fezabilitate/studiile de trafic pentru proiectele economice, de infrastructură şi transport public propuse indiferent de stadiul de implementare actual; Strategii/planuri/studii în curs de elaborare ce se vor corela cu PMUD;

- Alte subiecte oportune în acest moment în raport cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Pe lânga echipa de proiect, la această întalnire au mai participat reprezentanți ai Primăriei Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova.

De asemenea, în ședintă s-a conturat modul de acțiune pentru perioada urmatoare și s-au facut sugestii privind componența Comitetului de Coordonare al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.