Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova, cu sprijinul firmei de consultanţă Addvances Strategic Solutions, a realizat Planul de Acţiune pentru Eficienţă Energetică (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova.

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă este un document cheie care arată modul în care autorităţile publice îşi vor respecta angajamentul de reducere a emisiilor de CO2 până în anul 2030.

Totodată, în conformitate cu principiile şi regulile Convenţiei Primarilor, PAED trebuie să fie un document strategic, prin care se asumă sprijin pentru procesul de îmbunătăţire a eficienţei energetice în teritoriul de competenţă al autorităţii locale, în vederea depăşirii ţintelor propuse de Uniunea Europeană pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Varianta finală a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă poate fi consultată la următorul link:

PAED FINAL (draft)