Documente suport - Strategia de Dezvoltare ZMC 2014-2020

La nivelul Zonei Metropolitane Craiova, în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare a întregului areal metropolitan, s-au realizat, până în prezent, studii cu privire la: nevoile de dezvoltare pe termen mediu şi lung; disparităţile de dezvoltare dintre localităţile membre, în diverse sectoare; problemele de ordin social.

Toate aceste documente suport pot fi consultate la următoarele link-uri:

 

- Auditul nevoilor ZMC;

- Studiu disparităţi ZMC;

- Expertiza tehnica privind problemele de ordin social ZMC.