Consultare publică documente strategice (PMUD, SIDU, PAED)

metro craiova

Primăria Municipiului Craiova şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” au iniţia procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pentru următoarele documente strategice:

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova;

-

«Citeşte mai mult»

Consultare publică - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

Coperta SIDU

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU), document strategic care constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Conform regulamentului

«Citeşte mai mult»

Planul de acţiune pentru energie durabilă - 2017

PAED screen

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova, prin care se formulează

«Citeşte mai mult»

SIDU Craiova - etapă de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu

Coperta SIDU

Începând cu data de 2 noiembrie 2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă elaborarea primei versiuni a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova cu orizontul de timp 2020 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei

«Citeşte mai mult»

Consultare publică - Planul de acţiune pentru energie durabilă

PAED screen

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” desfăşoară etapa de consultare publică a documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova,

«Citeşte mai mult»

Consultare publica - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova

metro craiova

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova desfășoară etapa de consultare publică a documentului „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova cu orizontul de timp 2020”.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) reprezintă cadrul necesar pentru selectarea operațiunilor individuale de dezvoltare

«Citeşte mai mult»

Anunţ dezbatere publică - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Craiova

Raport-PMUD-e1449562538270

Anunt dezbatere PMUD

PMUD Craiova – Varianta Finala

Întâlnire FZMAUR

fzmaur

Zona Metropolitană Craiova a fost aleasa in Consiliul Director al Federaiei Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR).

În data de 30 aprilie 2015, în cadrul Adunarii Generale a Federatiei Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), organizată în orașul Oradea, s-a ales

«Citeşte mai mult»

Aplicatie privind participarea publicului in cadrul PMUD Craiova

mobiliate

În cadrul dezvoltării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova a fost elaborată o aplicaţie web privind participarea publicului.

Cetatenii din zona polului de crestere sunt invitati in perioada 30 martie 2015 – 30 aprilie 2015 sa acceseze acest instrument pentru

«Citeşte mai mult»

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

ADR_Oltenia

În data de 06 noiembrie 2014, a avut loc o întâlnire la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pe tema Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9: Sprijinirea Regenerării Economice si Sociale a Comunităţilor Defavorizate din Mediul Urban. La această întâlnire au participat reprezentanţi

«Citeşte mai mult»