Anunt achizitie "Echipamente IT" si "Licente software" - Proiect 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi să încarce în SICAP, până la data de 15.11.2018, ora 15:00, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate. De asemenea, oferta încărcată în catalogul SICAP va fi înaintată şi pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Anunt şi caiet de sarcini