Achizitie Materiale didactice ateliere - Proiect POCU 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi să încarce în SICAP, până la data de 03.04.2019, orele 16:00, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate.

De asemenea, oferta încărcată în catalogul SICAP va fi înaintată şi pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Anunţ şi caiet de sarcini – Achiziţie Materiale didactice ateliere