Achiziţie - Materiale de informare - Proiect POCU 107083

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar al proiectului „Educaţia-şansa viitorului tău!”, solicită operatorilor economici interesaţi să încarce în SICAP oferta financiară, conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini anexat la prezentul anunţ, până la data de 14.08.2019, ora 16:30, şi, de asemenea, să o trimită pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

Anunţ şi caiet de sarcini – Materiale de informare – 107083