Achizitie Echipamente - Proiect "Educaţia-Şansa viitorului tău"

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de beneficiar al proiectului “Educaţia-Şansa viitorului tău!”, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP oferta financiară conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, până în data de 07.02.2019, orele 15:00.

Link Anunţ şi Caiet de sarcini