Achizitie Echipament si Materiale Gradinarit - Proiect POCU

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi să încarce în SICAP 25.03.2019, orele 16:00, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunt si caiet de sarcini

Prelungire termen depunere oferte

Anunţ prelungire 25.03.2019