Achizitie Catering - Proiect

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar al proiectului „Educaţia – şansa viitorului tău!”, solicită ofertanţilor interesaţi, care au ca obiect de activitate servicii catering, să încarce în SICAP oferta financiară conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini anexat,  până în data de 08.11.2018 orele 15.00.

Anunţ + Caiet sarcini

Formulare