Achizitie Autocar excursie - Proiect 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi să încarce în SICAP, până la data de 22.05.2019, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate.

De asemenea, oferta încărcată în catalogul SICAP va fi înaintată şi pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Anunţ şi caiet de sarcini